Hoddevik

Bukten som tåler aller vindforhold, og som holder opp til 2 x hodehøyde, er en av Norges mest spesielle surfestrender.
Bølgen er som regel myk og enkel i takeoff, men kan sparke fra seg godt på dager med høyere perioder. Det er tre hovedpeaker i bukten, fra nord, peach, midten og sør-enden. Det er viktig å la tidvannet stille seg riktig inn for surfen i Hoddevik, det kan mange ganger gjøre hele forskjellen.

Ervik

Ut mot åpent hav finner man stranden Ervik. Det er mer stein blandet med sand her ute, og grunnet en større bølgefang kan Ervik på visse dager være et sted for viderekomne. Dette gjelder selvfølgelig ikke altid, og Ervik gir mange gode dager da det ikke er stort nok i Hoddevik. Det er to peaker rett ut fra kirkegården, og en peak i sørenden av bukten. Pass på for skipsvraket som ligger midt i bukten, det kan være helt dekket ved høyvann.